Doel van de studie

Een verzakking van het kleine bekken (prolaps) is een aandoening die frequent voorkomt.

Het komt voor bij 45% van de postmenopauzale vrouwen. 30-50% van de vrouwen zullen in hun leven hiermee te maken krijgen. Er is een toenemend aantal patiënten dat hiervoor hulp zoekt. Van hen zal 10-20% een chirurgische behandeling ondergaan.

Een verzakking van het kleine bekken gaat vaak gepaard met plasklachten, waaronder incontinentie, een overactieve blaas en moeilijkheden om de blaas te ledigen. Deze klachten zijn verantwoordelijk voor een significante daling van de kwaliteit van leven. Het is echter onduidelijk welke vrouwen deze klachten zullen ontwikkelen na de operatie en bij wie voorafbestaande klachten mee verholpen zullen zijn door de ingreep.

In onze studie willen we onderzoeken wat het effect is van prolapschirurgie op plassen en op de kwaliteit van leven.

Studiepopulatie

Alle vrouwen met symptomen van een verzakking van het kleine bekken en welke hiervoor chirurgie zullen ondergaan.

Inclusiecriteria: Min. 18j; symptomen van kleinbekken prolaps; pre-operatief prolapschirurgie; Nederlands-, Frans- of Engelstalig.

Exclusiecriteria: Neurologische aandoening in de voorgeschiedenis.


Heeft u last van een verzakking? Neem deel aan ons project!


Advertentie
%d bloggers liken dit: